1. Home
 2. Bài báo
 3. Corporate Philosophy
Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh của Mitutoyo về cơ bản là ‘những giá trị cốt lõi’ xuyên suốt mà công ty và nhân viên của chúng tôi luôn đề cao. Toàn thể Công ty Mitutoyo và nhân viên của Mitutoyo trên toàn thế giới luôn hiểu và cam kết thực hiện triết lý này.

Philosophy

 

 TINH THẦN NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

 • Đóng góp vào sự thịnh vượng chung của con người thông qua hỗ trợ nâng cao hiểu biết về Phật giáo.
 • Mitutoyo vượt trội trong lĩnh vực chuyên môn và hoạt động kinh doanh của mình trên toàn thế giới.

 

CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Đóng góp cho sự thịnh vượng của xã hội thông qua các công nghệ đo lường chính xác. Tiến hành hoạt động kinh doanh của dựa trên các nguyên tắc sau:
Sáu nguyên tắc quản lý của Mitutoyo 

1. Cung cấp giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của khách hàng.
2. Góp phần vào sự tiến bộ của năng lực đo lường công nghiệp toàn cầu và giải quyết các vấn đề xã hội thông qua công nghệ đo lường chính xác.
3. Vun đắp sự thịnh vượng chung với các đối tác thương mại và góp phần tạo ra giá trị thặng dư thông qua việc hợp tác
4. Hỗ trợ và thúc đẩy nền hòa bình toàn cầu, hạnh phúc của nhân loại và môi trường toàn cầu bền vững
5. Áp dụng các tập quán kinh doanh phản ánh tính chính trực của Mitutoyo và thương hiệu hàng đầu thế giới của chúng ta.
6. Tổ chức các hoạt động đề cao nhân quyền trong công ty, nuôi dưỡng một nền văn hóa doanh nghiệp sôi động nhằm khơi dậy niềm đam mê và tiềm năng tối đa trong nhân viên.

 

KHẨU HIỆU KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI

“Môi trường tốt, con người tốt, kỹ thuật tốt”

 

CHÂM NGÔN DẪN ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

“Chân thành, chu đáo, quyết tâm”

 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Mitutoyo đưa ra các tiêu chí đánh giá và ứng xử đạo đức mà tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên tại Tập đoàn Mitutoyo phải tuân thủ trong mọi khía cạnh của hoạt động công ty. Tại tập đoàn Mitutoyo chúng tôi ứng xử theo Quy tắc ứng xử và bất cứ khi nào phải đưa ra quyết định kinh doanh có mâu thuẫn giữa lợi nhuận và đạo đức, chúng tôi sẽ lựa chọn quyết định mang tính đạo đức và không có ngoại lệ.

1. Trong quan hệ với Khách hàng

(a) Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các quy định nội bộ cũng như tất cả các điều khoản và luật lệ liên quan áp dụng đối với chất lượng, an toàn, mức độ tin cậy và bảo vệ môi trường tại mọi nơi chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh.

(b) Chúng tôi sẽ tức thời nỗ lực ngăn chặn mọi hư hại/tổn thất đến từ việc phát triển và những vấn đề mang tính định kỳ bằng việc tuân thủ những biện pháp phòng tránh vấn đề được liệt kê dưới đây.

 • Điều tra sự thật
 • Xác định nguyên nhân và trách nhiệm
 • Liên lạc với các bên liên quan bao gồm các tổ chức bên ngoài công ty Mitutoyo.

(c) Chúng tôi sẽ không hối lộ đối với khách hàng. Chúng tôi sẽ luôn cân nhắc các quy định nội bộ khi đề xuất các hoạt động giải trí thương mại, quà tặng hoặc các khoản quyên góp, và đồng thời sẽ không tạo ra khe hở từ việc chiết khấu giá hoặc hoa hồng để đổi lại sự trục lợi cho Mitutoyo..

2. Trong quan hệ với Đối tác kinh doanh

(a) Đối tác kinh doanh Bán hàng (Đối tác liên quan đến công việc bán hàng, phân phối,…)

 1. Chúng tôi tiến hành ký kết hợp đồng với các đối tác kinh doanh bán hàng trên cơ sở tuân thủ các bộ luật và điều lệ liên quan, và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo các hợp đồng đã ký.
 2. Chúng tôi sẽ luôn cân nhắc các quy định nội bộ khi đề xuất các hoạt động giải trí thương mại, quà tặng hoặc các khoản quyên góp đối với đối tác kinh doanh. Đồng thời sẽ không tạo ra khe hở từ việc chiết khấu giá hoặc hoa hồng để thu lợi cá nhân.

(b) Đối tác kinh doanh Thu mua (Đối tác liên quan đến sự phát triển, thu mua, giảm giá và phân phối vật chất).

 1. Chúng tôi sẽ xác định các đối tác thu mua dựa trên các tiêu chí hợp lý, công bằng và minh bạch.
 2. Chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng với các đối tác thu mua một cách công bằng tuân thủ các bộ luật và quy định liên quan..
 3. Chúng tôi sẽ không lợi dụng vị trí thế của mình để áp đặt các hạn chế hoặc yêu cầu không công bằng đối với các đối tác kinh doanh thu mua.
 4. Chúng tôi sẽ luôn cân nhắc các quy định nội bộ của mình nếu chúng tôi được một đối tác kinh doanh thu mua đề xuất các hoạt động chiêu đãi, quà tặng hoặc quyên góp và sẽ cư xử trong thái độ nghiêm túc để tránh bị bên thứ ba hiểu nhầm.

3. Trong quan hệ với Chính phủ và cơ quan chủ quản

 1. Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các bộ luật và quy định đề ra bới chính phủ, và sẽ không thực hiện quyên góp cho riêng các chính trị gia cá nhân hoặc quyên góp, cung cấp các khoản thanh toán khác đến các tổ chức chính trị hoặc tổ thức nằm ngoài phạm vi được pháp luật cho phép.
 2. Đồng thời, đối với các quan chức nhà nước (bao gồm các quan chức được xem là thuộc nhà nước) và các chính trị gia,v…v… người có ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại và các vấn đề tương tự, chúng tôi, tất nhiên sẽ không tham gia vào việc hối lộ hoặc tạo cơ hội cho các hoạt động giải trí thương mại hoặc quà tặng, v…,v… vi phạm các quy định và bộ luật liên quan hoặc các điều khoản tương đương, hoặc các quy định và bộ luật nước ngoài, các công ước hoặc các yêu cầu tương tự khác. 

4. Duy trì và thúc đẩy cạnh tranh tự do và bình đẳng

 1. Chúng tôi sẽ không hành xử theo cách gây trở ngại cho việc cạnh tranh tự do và công bằng trên cơ sở tuân theo các quy định và bộ luật liên quan.

5. Xử lý về quyền sở hữu trí tuệ

(a) Quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Mitutoyo

 1. Chúng tôi sẽ bảo vệ và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Mitutoyo một cách phù hợp.

(b) Quyền sở hữu trí tuệ của bên khác

 1. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và nỗ lực hết sức để không vi phạm các quyền đó.

6. Xử lý thông tin bí mật

(a) Bí mật thương mại

 1. Chúng tôi sẽ xác định cụ thể đối tượng được xem là bí mật thương mại của tập đoàn Mitutoyo dựa trên các cách thức, thông tin về kỹ thuật và thương mại và sẽ bảo vệ các bí mật trên một cách nghiêm nghặt và phù hợp.
 2. Chúng tôi sẽ nghiêm ngặt bảo vệ thông tin bí mật của các bên liên quan qua các giao dịch kinh doanh với họ và sẽ không chuyển thoogn tin đó đến các đối tượng khác cũng như sẽ không truy cập bất hợp pháp vào bí mật thương mại của các bên khác.

(b) Thông tin cá nhân

 1. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân một cách nghiêm ngặt và phù hợp tuân theo các bộ luật và quy định và nội quy liên quan.

(c) Thông tin nội bộ

 1. Chúng tôi sẽ không kinh doanh các loại hình chứng khoán dựa trên thông tin nội bộ.

7. Lập trường đối với Cá nhân/Nhóm chống đối xã hội

 1. Chúng tôi sẽ chấm dứt quan hệ với các cá nhân và tổ chức tham nhũng, có nguye cơ đe dọa đến trật tự và an toàn xã hội.

8. Mối quan hệ giữa công ty và nhân viên

(a) Tôn trọng nhân quyền

 1. Chúng tôi sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của con người và sẽ không hành xử theo cách có thể mang ngụ ý phân biệt đối xử hoặc lạm dụng phẩm giá của các cá nhân.
 2. Chúng tôi sẽ không lạm dụng quyền lực của vị trí cấp trên cũng như không hành xử theo cách có thể được coi là hành vi phân biệt đối xử hoặc lạm dụng tinh thần hoặc bạo lực thể chất hoặc quấy rối tình dục.

(b) Loại trừ hành vi bất bình đẳng lao động

 1. Chúng tôi sẽ tuân thủ các bộ luật và quy định về lao động và sẽ không bao giờ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như sử dụng lao động không công bằng, lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em trong bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động công ty của chúng tôi.

(c) An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

 1. Chúng tôi sẽ tuân thủ các bộ luật và quy định liên quan, đồng thời duy trì và cải thiện môi trường làm việc cho tất cả nhân viên để bảo vệ họ khỏi tổn thương do công nghiệp, cả về thể chất và tinh thần.

(d) Tôn trọng ý kiến ​​của người khác

 1. Chúng tôi sẽ tôn trọng cá tính và ý kiến ​​của người khác và hoan nghênh bất kỳ ai bày tỏ đề xuất, mối quan tâm và khiếu nại.
 2. Chúng tôi sẽ bày tỏ các đề xuất, mối quan tâm và khiếu nại theo cách tôn trọng quyền và phẩm giá của người khác.
 3. Chúng tôi sẽ để cho bất kỳ ai bày tỏ ý kiến ​​bị đặt vào thế bất lợi.

(e) Đối phó với hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức

 1. Chúng tôi sẽ thông báo cho cấp trên trực tiếp của chúng tôi về sự việc hoặc chuyển nó đến “Hệ thống Huýt còi” ngay lập tức trong trường hợp chúng tôi bắt gặp bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách đạo đức của chúng tôi.
 2. Chúng tôi sẽ từ chối mọi lệnh thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức, và chuyển các sự việc như vậy vào “Hệ thống Huýt còi” khi gặp phải bất lợi từ việc chúng tôi từ chối thực hiện các hành vi đó.

9. Trách nhiệm xã hội

(a) Tuân thủ các bộ luật và quy định nhằm đóng góp cho hòa bình thế giới

 1. Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định nhằm duy trì an ninh và hòa bình thế giới. Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh nào đe dọa đến việc duy trì hòa bình thế giới.
 2. Chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất khẩu của mình, cả hàng hóa và dịch vụ trên cơ sở tuân thủ các bộ luật, quy định có liên quan và chương trình kiểm soát xuất khẩu nội bộ của chúng tôi.

(b) Bảo tồn môi trường toàn cầu

 1. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bao gồm cả việc giáo dục nội bộ cho nhân viên để giảm các tác động tiêu cực đến môi trường trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh của chúng tôi bằng cách thực hiện các biện pháp sau.
 • Tiết kiệm năng lượng
 • Giảm thiểu rác thải
 • Tái chế rác thải

ii. Chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường của chúng tôi.

(c) Đóng góp cho Công nghiệp/công nghệ

 1. Chúng tôi sẽ đóng góp vào sự phát triển của khoa học, công nghệ và các ngành công nghiệp trên thế giới bằng cách nâng cao công nghệ đo lường chính xác.
 2. Chúng tôi sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy khoa học và công nghệ trên thế giới thông qua hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu nội bộ.
 3. Chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động truyền bá và kế thừa công nghệ và kỹ năng kỹ thuật liên quan đến đo lường chính xác.

10. Xung đột lợi ích

 1. Nhân viên sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể tạo ra xung đột lợi ích cho công ty hoặc cho cá nhân họ.
 2. Ban giám đốc bị cấm tham gia vào hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh của chúng tôi và các việc kinh doanh khác có thể xung đột với lợi ích của Tập đoàn Mitutoyo mà không được sự đồng ý của Tập đoàn Mitutoyo Nhật Bản.
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm