1. Home
  2. Bộ đo bước ren 3 dây dòng 313

Bộ đo bước ren 3 dây dòng 313

media
Thông tin sản phẩm

Quy trình đo bước ren 3 dây này là một trong những quy trình chính xác nhất để xác định đường kính của ren. 

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Các dây đo được tôi cứng và quấn rất chính xác.
  • Chúng được đặt vào đầu đo di động và mỏ đo của một panme đo kích thước ngoài để đo đường kính của ren.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm