1. Home
  2. Thước kẹp đo trong ABSOLUTE dòng 573 - Loại cạnh dao/rãnh trong/mỏ đo nhọn

Thước kẹp đo trong ABSOLUTE dòng 573 - Loại cạnh dao/rãnh trong/mỏ đo nhọn

media
Thông tin sản phẩm

Thước kẹp điện tử loại cạnh dao này có những tính năng sau:

  • Đặc biệt thiết kế để thực hiện phép đo trong tại những vị trí khó chạm đến.
  • Có mỏ đo hẹp, dài.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm