1. Home
  2. Thước kẹp đo đường trung tâm có mỏ đo phía sau, ABSOLUTE, dòng 573

Loại đo khoảng cách giữa các tâm lỗ và giữa cạnh và tâm lỗ

Thước kẹp đo đường trung tâm có mỏ đo phía sau, ABSOLUTE, dòng 573

media
Thông tin sản phẩm

Thước kẹp điện tử dùng để đo đường trung tâm có mỏ đo phía sau, ABSOLUTE này có những tính năng sau:

  • Đặc biệt thiết kế để đo khoảng cách giữa các tâm lỗ hoặc khoảng cách từ cạnh phôi đến tâm lỗ.
  • Bạn có thể đọc giá trị đo dễ dàng từ bên trên do mỏ đo nằm ở phía sau thanh trượt.
  • Có thể trực tiếp đọc giá trị đo của trục do chức năng chuẩn giá trị bù.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm