1. Home
  2. Đồng hồ so điện tử ABSOLUTE ID-C Dòng 543 - Loại giữ giá trị đỉnh

Đồng hồ so điện tử ABSOLUTE ID-C Dòng 543 - Loại giữ giá trị đỉnh

media
Thông tin sản phẩm

Loại đồng hồ so này là loại chức năng giữ giá trị TỐI ĐA/ TỐI THIỂU/ TRONG PHẠM VI. Sản phẩm có một số tính năng sau:

Có thể đo (giá trị đảo) TỐI ĐA/ TỐI THIỂU/ TRONG PHẠM VI

  • Có thể lựa chọn chế độ tần số đo nhanh (chu kỳ phát hiện 20ms hoặc 50 lần /giây) để đo ở chế độ phát hiện đỉnh (TỐI ĐA/ TỐI THIỂU/ TRONG PHẠM VI) đáng tin cậy hơn.
  • Cài đặt đồng hồ so dễ dàng thông qua thanh menu cài đặt
  • Biểu đồ thanh alogue trong bộ hiển thị (có thể chuyển đổi 12 tỷ lệ khác nhau)
  • Chức năng phán đoán dung sai GO / ± NG
  • Đồng hồ so cho phép sử dụng chức năng tính toán cho giá trị Ax đã đo
  • Hệ số A có thể xác định tự do và x = độ dịch chuyển của thanh đo
  • Có thể sử dụng một hộp giao diện USB để cài đặt đồng hồ so từ PC thông qua phần mềm chuyên dụng
Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm