1. Home
  2. Đồng hồ so điện tử ABSOLUTE ID-C Dòng 543 - Loại đo lỗ

Đồng hồ so điện tử ABSOLUTE ID-C Dòng 543 - Loại đo lỗ

media
Thông tin sản phẩm

Dòng đồng hồ so được thiết kế cho các ứng dụng đo đường kính trong trên đồng hồ đo lỗ. Sản phẩm có những tính năng sau:

  • Chức năng giữ giá trị tối thiểu cho phép người dùng dễ dàng phát hiện đường kính lỗ
  • Biểu đồ thanh alogue trong bộ hiển thị (có thể chuyển đổi 12 tỷ lệ khác nhau)
  • Biểu đồ thanh alogue nâng cao khả năng sử dụng bằng cách thêm “bộ chạm” đo cơ cho phép đo kỹ thuật số
  • Chức năng phán đoán dung sai GO / ± NG
  • Có thể lựa chọn chế độ tần số đo nhanh (chu kỳ phát hiện 20ms hoặc 50 lần /s) để đo ở chế độ phát hiện đỉnh đáng tin cậy hơn.
  • Cài đặt đồng hồ so dễ dàng thông qua thanh menu cài đặt
  • Có thể sử dụng một hộp giao diện USB để cài đặt đồng hồ so từ PC thông qua phần mềm chuyên dụng
Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm