1. Home
  2. Đồng hồ so cơ Loại có kim đo ở phía sau Dòng 2

Đồng hồ so cơ Loại có kim đo ở phía sau Dòng 2

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại đồng hồ so cơ có thanh đo ở phía sau, vòng bezel ø 55 - 58 mm.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm