1. Home
  2. Bàn map đá granit Dòng 517

Bàn map đá granit Dòng 517

media
Thông tin sản phẩm

Những tấm bề mặt granit và giá đỡ tùy chọn này có những tính năng sau:

  • Bề mặt vát, mặt bên mài mịn, mặt sau xẻ mịn.
  • Giá đỡ tùy chọn là một kết cấu hàn bao gồm các ổ trục 3 điểm và hai vít điều chỉnh.

 

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm