1. Home
  2. Đế thước đo lỗ dòng 215

Đế thước đo lỗ dòng 215

media
Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:

  • Đo nhiều loại lỗ nhỏ hiệu quả với thước đo lỗ dòng 526.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm