1. Home
  2. Panme loại thước kẹp dòng 343, 143

Panme loại thước kẹp dòng 343, 143

media
Thông tin sản phẩm

Panme có mỏ đo loại thước kẹp điện tử này được thiết kế riêng để đo những vị trí khó chạm tới.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm