1. Home
  2. Bộ hiệu chuẩn thước kẹp CERA Dòng 515

Bộ hiệu chuẩn thước kẹp CERA Dòng 515

media
Thông tin sản phẩm

Bộ hiệu chuẩn thước kẹp CERA này có những tính năng sau:

  • Có thể điều chỉnh và kiểm tra thước kẹp, đồng hồ đo chiều cao.
  • Sản phẩm đi cùng căn mẫu sứ.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm