1. Home
  2. Bộ hiệu chuẩn Dòng 515

Bộ hiệu chuẩn Dòng 515

media
Thông tin sản phẩm

Bộ hiệu chuẩn này cho phép người dùng kiểm tra dụng cụ tinh xác và máy đo tọa độ không gian 3 chiều, sản phẩm có những tính năng sau:

  • Người dùng có thể kiểm tra trục tọa độ X, Y, và Z của dụng cụ tinh xác và máy đo tọa độ không gian 3 chiều.
  • Sản phẩm bao gồm các căn mẫu được kẹp chặt theo bước 10mm.
  • Sản phẩm được đựng trong thùng gỗ.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm