1. Home
  2. Nắp chụp thanh đo được mã hóa theo màu

Nắp chụp thanh đo được mã hóa theo màu

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

Nắp chụp thanh đo được mã hóa theo 9 màu cho đồng hồ so cơ có phạm vi từ 10mm trở xuống.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm