1. Home
  2. Đầu đo, ống dẫn hướng thanh đo và giá đỡ

Phụ kiện quang cho Đồng hồ so kiểm tra độ chính xác kiểu cơ

Đầu đo, ống dẫn hướng thanh đo và giá đỡ

media
Thông tin sản phẩm

Tính năng:

  • Chiều dài của kim đo ảnh hưởng đến hệ số tỷ lệ của đồng hồ so và kim đo được cung cấp cho quý khách hàng là loại kim đo tiêu chuẩn cung cấp hệ số tỷ lệ thống nhất.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm