1. Home
  2. Thiết bị màn hình D-EV

Thiết bị màn hình D-EV

Thiết bị màn hình D-EV

media
Thông tin sản phẩm

D-EV là một thiết bị hiển thị cho bộ đếm EV

 

Tính năng

  • Là thiết bị hiển thị cho bộ đếm EV
  • Cho phép thiết lập bộ đếm EV mà không cần máy tính cá nhân hoặc thiết bị khác.
  • Có thể hiển thị từng giá trị đo lường đồng hồ đo và kết quả phán đoán TIẾP TỤC/ DỪNG, tổng kết quả phán đoán TIẾP TỤC / DỪNG cho tất cả các thiết bị đo, chi tiết cài đặt và lỗi. 
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm