1. Home
  2. Bộ phận gắn thêm vào thước đo độ sâu

Phù kiện tùy chọn của thước kẹp

Bộ phận gắn thêm vào thước đo độ sâu

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại đế gắn thêm tùy chọn của thước kẹp đo độ sâu. 

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Dành cho thước kẹp điện tử, thước kẹp du xích có thanh đo sâu.
  • Bề mặt đế mài nhẵn.
  • Có kẹp chốt đảm bảo an toàn.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm