1. Home
  2. Bộ hiệu chuẩn độ sâu Dòng 515

Bộ hiệu chuẩn độ sâu Dòng 515

media
Thông tin sản phẩm

Bộ hiệu chuẩn độ sâu này có những tính năng sau:

  • Bộ hiệu chuẩn độ sâu này được thiết kế để cho phép người dùng kiểm tra và cài đặt điểm kết thúc phạm vi của pan-me đo độ sâu.
  • Sản phẩm có một khối căn mẫu cacbua 25mm được dùng làm bề mặt chuẩn.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm