1. Home
  2. Thước kẹp gắn đồng hồ dòng 505

Thước kẹp gắn đồng hồ dòng 505

media
Thông tin sản phẩm

Thước kẹp đồng hồ hệ mét này cho phép bạn thực hiện phép đo một cách đáng tin cậy và có những tính năng sau:

  • Trượt êm và khả năng chống sốc tốt
  • Dễ đọc số trên đồng hồ đo vì chữ số khá cao.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm