1. Home
  2. Đồng hồ so cơ Dòng 2- Hạng nhẹ, Loại một vòng quay tiêu chuẩn loại trừ khả năng đọc sai

Đồng hồ so cơ Dòng 2- Hạng nhẹ, Loại một vòng quay tiêu chuẩn loại trừ khả năng đọc sai

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại Đồng hồ so cơ hệ mét, loại một vòng quay. Sản phẩm có những tính năng sau:

  • Đặc tính chống thấm nước và chống rò rỉ tuyệt vời
  • Sản phẩm loại trừ khả năng đọc sai do đếm sai số vòng quay.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm