1. Home
  2. Đồng hồ so cơ Dòng 1- Loại nhỏ gọn, một vòng quay tiêu chuẩn loại trừ khả năng đọc sai

Đồng hồ so cơ Dòng 1- Loại nhỏ gọn, một vòng quay tiêu chuẩn loại trừ khả năng đọc sai

media
Thông tin sản phẩm

Đây là Đồng hồ so cơ hệ mét, loại nhỏ gọn. Sản phẩm có những tính năng sau:

  • Đây là sản phẩm lý tưởng để sử dụng ở những nơi có không gian hạn chế.
  • Sản phẩm loại trừ khả năng đọc sai do đếm sai số vòng quay.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm