1. Home
  2. Đồng hồ so cơ Dòng 3- Loại khoảng chạy dài, Đường kính lớn

Đồng hồ so cơ Dòng 3- Loại khoảng chạy dài, Đường kính lớn

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại tiêu chuẩn - Đồng hồ so cơ hệ mét. Sản phẩm có những đặc điểm sau:

  • Mặt số có đường kính lớn ø = 78 mm cho phép người dùng đọc thông số một cách dễ dàng - chia độ 0.01 / 0.001 mm
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm