1. Home
  2. Calip ngàm cơ Dòng 201

Calip ngàm cơ Dòng 201

media
Thông tin sản phẩm

Những loại Calip ngàm cơ này được thiết kế để cho phép người dùng tiến hành đánh giá GO/NG đối với đường kính của xi lanh và trục trong quy trình gia công. Sản phẩm có những tính năng sau:

  • Đế cacbit phẳng và rộng
  • Hành trình chuyển động ngược về phía đe dài 2 mm
  • Có thể điều chỉnh phạm vi đo bằng đai ốc điều chỉnh.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm