1. Home
  2. Đồng hồ đo nhanh dòng 523

Đồng hồ đo nhanh dòng 523

media
Thông tin sản phẩm

Đây là một thước đo nhanh tích hợp với bộ so sánh mặt số. 

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Nó giúp kiểm tra nhanh phôi, đặc biệt là phôi hình trụ khi sản xuất hàng loạt hoặc sản xuất đại trà.
  • Có thể cài đặt các tiêu chuẩn chiều dài bên ngoài như dưỡng kiểm khối cho thiết bị này.
  • Có nút ấn để rút vào, dễ sử dụng.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm