1. Home
  2. Đồng hồ so kiểm tra độ chính xác kiểu cơ loại bỏ túi Dòng 513

Đồng hồ so kiểm tra độ chính xác kiểu cơ loại bỏ túi Dòng 513

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại Đồng hồ so kiểm tra độ chính xác kiểu cơ (Loại đòn bẩy) loại nhỏ có một số tính năng sau:

  • Có thể đảo ngược hướng đo (kiểu ghép nối)
  • Vòng bi được lắp chân kính đảm bảo độ nhạy và độ chính xác cao hơn.
Video
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm