1. Home
  2. Panme đo ngoài có bộ đếm chữ số dòng 193

Panme đo ngoài có bộ đếm chữ số dòng 193

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo ngoài này có bộ đếm chữ số cơ học và có những tính năng sau:

  • Bộ đếm chữ số cơ học
  • Đọc nhanh và chính xác
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm