1. Home
  2. Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao điện tử Dòng 515

Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao điện tử Dòng 515

media
Thông tin sản phẩm

Đây là model tiêu chuẩn màn hình hiển thị điện tử, có những tính năng sau:

  • Cung cấp cho người dùng những thông số cần thiết cho chuẩn chiều cao linh hoạt.
  • Có thể sử dụng sản phẩm để hiệu chuẩn và điều chỉnh dụng cụ đo chiều cao và các dụng cụ đo lường khác.
  • Các model có hai mặt đo trên cùng một mức, một mặt trên và một mặt dưới.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm