1. Home
  2. Panme dạng đĩa dòng 323

Panme dạng đĩa dòng 323

media
Thông tin sản phẩm

Panme dạng đĩa điện tử này cho phép bạn đo các vị trí khó chạm tới và có những tính năng sau:

  • Đo chiều dài tiếp tuyến gốc của bánh răng trụ thẳng và bánh răng xoắn.
  • Bạn có thể đo những bề mặt lõm khó chạm tới bằng panme tiêu chuẩn.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm