1. Home
  2. Bộ đếm EB

Gắn bảng điều khiển, Bộ đếm loại đa chức năng

Bộ đếm EB

media
Thông tin sản phẩm

Bộ đếm EB là giá bảng điều khiển, Bộ đếm loại đa chức năng. 

Tính năng:

  • Lựa chọn 3 bước / 5 bước, 7 loại đầu ra dung sai và đầu ra giá trị giới hạn độc lập cho mỗi 7 kênhs. 
  • Đi kèm với khả năng đầu ra BCD tương tự giúp kết nối với bộ điều khiển có thể lập trình hoặc máy tính cá nhân, v.v
  • Có thể tiến hành đo động với đầu ra tương tự đơn giản hóa
  • Sử dụng kích thước DIN (96 × 48 mm) và cấu hình gắn bảng điều khiển nhằm tích hợp hệ thống. 
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm