1. Home
  2. Bộ đếm EC Dòng 542

Bộ hiển thị loại modular

Bộ đếm EC Dòng 542

media
Thông tin sản phẩm

Bộ hiển thị kỹ thuật số có thể được kết nối với thiết bị cùng với đầu ra kỹ thuật số, bao gồm pan-me, đồng hồ so, thước kẹp và dụng cụ đo tuyến tính LGS/LGD. Sản phẩm có những đặc điểm sau:

  • Sản phẩm có đầu ra dữ liệu và chức năng đánh giá dung sai.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm