1. Home
  2. Bộ đếm EG

Gắn bảng điều khiển, Bộ đếm loại chức năng đơn

Bộ đếm EG

media
Thông tin sản phẩm

Bộ đếm EG là giá bảng điều khiển, Bộ đếm loại chức năng đơn

 

Tính năng

  • Lựa chọn 3 bước/5 bước, 3 loại dung sai và đầu ra BCD
  • Chức năng vận hành trơn tru làm giảm dao động chữ số hiển thị (542-015 và 542-017)
  • Sử dụng kích thước DIN (96 × 48 mm) và cấu hình gắn trên bảng điều kiện giúp tạo điều kiện cho việc tích hợp hệ thống. 
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm