1. Home
  2. Bộ đếm EH

Loại gắn bảng điều khiển, đa chức năng với các chức năng giao tiếp RS-232C

Bộ đếm EH

media
Thông tin sản phẩm

Bộ đếm EH là bộ gắn bảng điều khiển, Loại đa chức năng với Bộ đếm chức năng giao tiếp RS-232C

 

Tính năng

  • Có hai loại được tích hợp sẵn cho model này: màn hình 1 trục và màn hình 2 trục, cả hai đều cho phép tính toán cộng hoặc trừ giữa hai dụng dụ đó
  • Bộ đếm đa chức năng được trang bị tính năng thiết lập gốc không, cài đặt trước, phán đoán dung sai. 
  • RS-232C và USB được trang bị tiêu chuẩn. Có thể truyền dữ liệu sang PC. (Chỉ sử dụng USB do Mitutoyo SENSORPAK cung cấp.) 
  • Có thể dễ dàng cấu hình hệ thống đo đa điểm (tối đa 20 điểm và tối đa 10 thiết bị) với chức năng kết nối mạng RS Link được tích hợp sẵn.  
  • Sử dụng kích thước DIN (144 × 72 mm) và cấu hình gắn bảng điều khiển nhằm tích hợp hệ thống.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm