1. Home
  2. Đế nối dài

Phụ kiện tùy chọn của thước đo độ sâu

Đế nối dài

media
Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:

  • Có thể lắp đế nối dài vào mô hình thước đo độ sâu có dải đo 0-300mm.
  • Không thể gắn thêm đế nối dài vào mô hình có dải đo 0-600mm hay 0-1000 mm
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm