1. Home
  2. Que nối dài dòng 511

Phụ kiện của thước đo lỗ

Que nối dài dòng 511

media
Thông tin sản phẩm

Những que nối dài này giúp bạn đo lỗ sâu với những tính năng sau:

  • Sử dụng que nối dài đơn lẻ và dài hơn thay vì dùng nhiều que nối dài ngắn để giảm sai sót. Khi nối nhiều que nối dài ngắn với nhau, có thể gây ra những sai sót nhỏ tại các khớp nối dài. Vì thế, không nên nối hơn 2 que nối dài vào thước đo lỗ tại bất cứ thời điểm nào.
  • Bạn có thể sử dụng que đo nối dài 1.000mm.
  • Nếu bạn đang sử dụng que nối dài dài hơn 500mm thì hãy sử dụng thước đo lỗ hướng dọc.
  • Sau khi nối thêm que nối dài, bạn có thể xác nhận xem thao tác đã đúng và vừa ý chưa
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm