1. Home
  2. Thiết bị so căn mẫu GBCD-100A

Thiết bị so tự động có đầu đo kép

Thiết bị so căn mẫu GBCD-100A

media
Thông tin sản phẩm

Thiết bị so căn mẫu GBCD-100A là một hệ thống kiểm tra căn mẫu loại đầu kép rất dễ vận hành. Sản phẩm tự động so sánh phôi bằng căn mẫu chuẩn và xác định độ chính xác độ dài trung tâm, độ dài tối đa và độ song song thông qua việc vận hành máy tính quang học.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm