1. Home
  2. Thiết bị so căn mẫu GBCD-250

Thiết bị so vận hành bằng tay có đầu đo kép

Thiết bị so căn mẫu GBCD-250

media
Thông tin sản phẩm

Thiết bị so vận hành bằng tay có đầu đo kép này có những tính năng sau:

  • Hiệu chuẩn căn mẫu theo tiêu chuẩn EN ISO 3650.
  • Người dùng có thể so sánh căn mẫu 0.1mm and 250mm một cách dễ dàng bằng căn mẫu chuẩn.
  • Đầu đo trên và dưới giúp người dùng đo lường chính xác và dễ dàng.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm