1. Home
  2. Căn mẫu

có hệ số giãn nở nhiệt đã được hiệu chuẩn

Căn mẫu

media
Thông tin sản phẩm

Đây là loại căn mẫu hệ mét có hệ số giãn nở nhiệt đã được hiệu chuẩn. Sản phẩm có những tính năng sau:

  • Mitutoyo cung cấp các khối đo cấp cao nhất (thép và sứ) vượt trội hơn so với các khối cấp K, chất lượng được hỗ trợ bởi các công nghệ tốt nhất của Mitutoyo.
  • Sản phẩm có hệ số giãn nở nhiệt được hiệu chuẩn chính xác được đo bằng giao thoa kế hai mặt độc quyền (DFI).
  • Mỗi căn mẫu được hiệu chuẩn về độ dài trên hệ thống giao thoa kế Căn mẫu có độ chính xác cao (GBI).
  •  Tính dễ thay đổi của hệ số giãn nở nhiệt: 0.035 x 10-6 /K (k=2).
  • Tính dễ thay đổi của phép đo chiều dài: 30 nm (k=2), đối với khối 100mm.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm