1. Home
  2. Gearpak Express

Phần mềm đo lường và đánh giá bánh răng

Gearpak Express

media
Thông tin sản phẩm

GEARPAK Express là một phần mềm đo lường và đánh giá bánh răng dành cho Máy đo tọa độ không gian 3 chiều tự động. Người dùng kiểm tra trực quan và dễ dàng xem phép đo có được thực hiện như dự định hay không thông qua mô hình 3D được tạo từ các thông số kỹ thuật bánh răng được cung cấp. Tạo chương trình tự động và hướng dẫn đo lường trên màn hình giúp thiết lập hệ tọa độ nhanh chóng và dễ dàng. Việc hiển thị thời gian thực của kết quả đo và kết quả đánh giá dung sai cho phép phát hiện sớm sản phẩm không phù hợp.

Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm