1. Home
  2. Panme đo rãnh dòng 146

Panme đo rãnh dòng 146

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo kích thước bên trong rãnh này được thiết kế để đo chiều rộng của rãnh trên thành lỗ khoan.

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • 2 Khoá vặn có ren trực tiếp.
  • Cũng có sẵn các model đầu đo di động không quay.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm