1. Home
  2. Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao Dòng 515

Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao Dòng 515

media
Thông tin sản phẩm

Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao này có những tính năng sau:

  • Được thiết kế cho cả phương ngang và phương dọc, cho phép thực hiện nhiều dứng dụng như kiểm tra độ chính xác của sự dịch chuyển của bàn dụng cụ máy.
  • Sản phẩm được đựng trong thùng gỗ. 
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm