1. Home
  2. Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao Dòng 515 - Phụ kiện tùy chọn

Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao Dòng 515 - Phụ kiện tùy chọn

media
Thông tin sản phẩm

Những khối ống đứng này có đặc điểm sau:

  • Cho phép tăng phạm vi đo lường lên 900mm bằng cách sử dụng khối ống đứng 150, 300 hoặc 600 mm.
  • Có thể được sử dụng với Bộ hiệu chuẩn thước đo chiều cao loại tiêu chuẩn và loại điện tử.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm