1. Home
  2. Dòng HM-100

Máy kiểm tra độ cứng Micro Vickers

Dòng HM-100

media
Thông tin sản phẩm

HM-100 Series là Máy kiểm tra độ cứng Micro Vickers. Dòng máy đo độ cứng cấp đầu vào này phù hợp để đánh giá đặc tính cơ học và kiểm tra chất lượng của các linh kiện điện / điện tử khi lực thử nghiệm không nhỏ hơn 98,07 mN / 10 gf . 

Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm