1. Home
  2. Dòng HM-200

Máy kiểm tra độ cứng Micro Vickers

Dòng HM-200

media
Thông tin sản phẩm

HM-200 Series là Máy kiểm tra độ cứng Micro Vickers.

Động cơ lực điện từ mới nhất được sử dụng trong cơ cấu tải cho phép lựa chọn lực thử một cách tự do.

Ngoài kiểm tra độ cứng Vickers, kiểm tra độ bền Knoop (HK) * và Fracture (Kc) cũng có thể được thực hiện.

* Để kiểm tra độ cứng của Knoop, cần phải có đầu thụt đo độ cứng của Knoop (tùy chọn). 

 

Hệ thống A (HM-210A/220A)

Mô hình tất cả trong một với thao tác trên bảng điều khiển màu đơn giản

Hệ thống B (HM-210B/220B)

Hệ thống được trang bị chức năng đọc tự động với phần mềm AVPAK

Hệ thống C (HM-210C /220C)

Ngoài các chức năng của Hệ thống B, Hệ thống C được trang bị một bàn đo điều khiển tự động

Hệ thống D (HM-210D/220D)

Ngoài các chức năng của Hệ thống B và Hệ thống C, Hệ thống D được trang bị chức năng lấy nét tự động n

Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm