1. Home
  2. Dòng HR-200 đến dòng HR-500

Máy kiểm tra độ cứng Rockwell

Dòng HR-200 đến dòng HR-500

media
Thông tin sản phẩm

HR-210MR

Máy kiểm tra độ cứng Rockwell 

Thay đổi trọng lượng thủ công (với tổng lực kiểm tra được chọn) và xử lý lực thử sơ bộ. Truyền động động cơ điều khiển trình tự tải. 

 

HR-320MS

Máy kiểm tra độ cứng (Rockwell/Rockwell bề mặt) loại kép

Lựa chọn lực kiểm tra điều khiển và lực kiểm tra sơ bộ thủ công. Truyền động động cơ điều khiển trình tự tải.

 

HR-430MR

Máy kiểm tra độ cứng Rockwell 

Loại thông dụng, hỗ trợ núm xoay chuyển đổi lực đâm và hỗ trợ tất cả các tiêu chuẩn kiểm tra độ cứng và được trang bị tính năng tự động khởi động tay nắm phanh tự động. Truyền động động cơ điều khiển trình tự tải..

 

HR-430MS

Máy kiểm tra độ cứng  (Rockwell/Rockwell bề mặt) loại kép

Loại thông dụng, hỗ trợ núm xoay chuyển đổi lực đâm và hỗ trợ tất cả các tiêu chuẩn kiểm tra độ cứng và được trang bị tính năng tự động khởi động tay nắm phanh tự động.

 

HR-500 Series

Máy kiểm tra độ cứng Rockwell 

Dòng HR-500 có các máy kiểm tra mới nhất có thể thực hiện 3 loại kiểm tra độ cứng: Rockwell và Rockwell bề mặt, và trình tự tải cho các bài kiểm tra độ cứng Brinell bằng cách tích hợp điều khiển điện tử..

Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm