1. Home
  2. Panme đo lỗ khoan dòng 147

Panme đo lỗ khoan dòng 147

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo lỗ khoan này được thiết kế với độ sâu họng rất nhỏ, cho phép bạn đo độ dày của lỗ khoan, các đặc điểm hình dạng bên trong lỗ khoan và ống lót ổ trục.

Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm