1. Home
  2. Hyper QV WLI

Máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc

Hyper QV WLI

media
Thông tin sản phẩm

Hyper QVWLI là một loại Máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc. Đây là loại Máy đo tọa độ không gian 3 chiều không tiếp xúc kép có độ chính xác cao bao gồm QV và giao thoa kế ánh sáng trắng (WLI).

Tính năng

  • Hệ thống quang học WLI có thể thu thập dữ liệu 3D để thực hiện phân tích kết cấu bề mặt 3D và phân tích độ nhám 3D. Người dùng cũng có thể thực hiện đo kích thước và đo mặt cắt ngang ở một độ cao cụ thể bằng cách sử dụng dữ liệu 3D.
  • Chức năng lấy nét từ điểm (PFF) cho phép đo 3D với nhiều hình ảnh cắt ngang. Quét đối tượng bằng cách lấy nét tự động, vật kính có thể chụp nhiều ảnh mặt cắt ngang (ảnh tương phản) ở các độ cao khác nhau. Do đó có thể thu được dữ liệu hình dạng 3D từ những hình ảnh này.
Sản phẩm nổi bật
media

GIAO THOA KẾ ÁNH SÁNG TRẮNG
QUANG SIÊU NHANH

Độ chính xác cao cho phép đo kích thước không tiếp xúc

Giao thoa kế ánh sáng trắng

Sử dụng giao thoa kế ánh sáng trắng, Dòng Quick Vision có thể thực hiện các phép đo 3D có độ chính xác cao trong các khu vực nhỏ để phân tích bề mặt, độ sâu lỗ có đường kính nhỏ cũng như các phép đo đường thẳng và không gian trên bảng mạch.

ĐỘ CHÍNH XÁC & ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
media

KHÔNG TIẾP XÚC  

ĐO 2D/3D 

Giao thoa kế ánh sáng trắng (đầu quang học WLI) được áp dụng cho các hệ thống đo quang cho phép thực hiện một loạt các phép đo, từ phép đo tọa độ và kích thước 2D, phân tích bề mặt trong các khu vực siêu nhỏ, đo độ sâu của các lỗ có đường kính nhỏ và đến phép đo 3D chính xác cao kích thước dây dẫn trên bảng mạch in.

HIGH CAPABILITY OF HANDLING
media

 KHẢ NĂNG XỬ LÝ NHIỀU 

MẶT BẰNG ĐO LƯỜNG

Phương pháp WLI có thể xử lý nhiều loại bề mặt đo bao gồm bề mặt khuếch tán và bề mặt phản chiếu. Sử dụng thuật toán độc quyền của Mitutoyo, WLI cũng có thể xử lý các bề mặt có độ sáng chênh lệch lớn, ví dụ: nơi nhựa và kim loại cùng tồn tại ở trạng thái hỗn hợp.

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỐT
media

QV3DPAK

Tổng hợp dữ liệu hình dạng 3D từ các vân giao thoa để hiển thị hình dạng hoặc xuất dữ liệu đám mây điểm ra các nguồn bên ngoài. Dữ liệu 3D có thể được chuyển đến phần mềm phân tích hình dạng / đánh giá (tùy chọn) để thực hiện phép đo hình dạng và phân tích bề mặt.

Video
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm