1. Home
  2. Panme cơ khí gắn đồng hồ so dòng 107

Panme cơ khí gắn đồng hồ so dòng 107

media
Thông tin sản phẩm

Panme gắn đồng hồ cho phép bạn đo các phụ tùng sản xuất đại trà một cách nhanh chóng.

Thiết bị này có những tính năng sau đây:

  • Được thiết kế để gắn thêm đồng hồ số hoặc đồng hồ so điện tử để thực hiện đánh giá GO/NG trực tiếp đối với các phụ tùng được sản xuất hàng loạt.
  • Bạn có thể thực hiện đo lường nhanh chóng nhờ vào bộ phận kích hoạt rút nhanh mỏ đo.
  • Hành trình rút mỏ đo là 3mm.
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm