1. Home
  2. Panme đo trong IMP-MX dòng 545- Loại thước kẹp

Panme đo trong IMP-MX dòng 545- Loại thước kẹp

media
Thông tin sản phẩm

Panme đo trong điện tử với mỏ đo loại thước kẹp này có những tính năng sau đây:

  • Mặt đo phủ cacbua
  • Bộ hiệu chuẩn (tùy chọn) giúp cài đặt panme chính xác theo điểm tham chiếu.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm