1. Home
  2. Quickmike

Panme điện tử ABSOLUTE IP65 dòng 293

Quickmike

media
Thông tin sản phẩm

Thiết bị Quickmike này có một đầu đo không quay, chuyển động nhanh hơn các mô hình tiêu chuẩn.

Thiết bị Panme điện tử ABSOLUTE Quickmike này có những tính năng sau:

  • Cứ mỗi vòng quay tiến thêm 10mm, thiết bị này có tốc độ nhanh gấp 20 lần so với các thiết bị tiêu chuẩn.
  • Khả năng chống nước và bụi tốt (IP65) giúp thiết bị có thể sử dụng trong môi trường gia công và có nhiều chất lỏng.
  • Thước quang tuyến tính ABSOLUTE không hạn chế tốc độ điều chỉnh.
  • Phạm vi đo lớn hơn - 30mm so với phạm vi đo của các panme tiêu chuẩn là 25mm.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm