1. Home
  2. KA-200 Counter

Màn hình hiển thị dành cho thước đo tuyến tính

KA-200 Counter

media
Thông tin sản phẩm

KA-200 là một màn hình hiển thị dành cho thước đo tuyến tính

 

Tính năng

  • Có thể được sử dụng như một “thước đo tiêu chuẩn” hoặc một “thước đo máy tiện” bằng cách sửa đổi các tham số.
  • Thước đo đã được giảm kích thước và giảm trọng lượng
  • Thước đo này có thể tích hợp cùng màn hình hiển thị phụ: mã số điểm quy chuẩn  đã chọn có thể được nhận dạng nhanh chóng.
  • Giao diện độc lập tùy chọn RS-232C cho phép kết nối với máy tính và máy in.
Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm