1. Home
  2. Panme quét laze

Hệ thống đo không tiếp xúc với độ chính xác cao

Panme quét laze

media
Thông tin sản phẩm

Panme quét laze là một hệ thống đo lường không tiếp xúc, có độ chính xác cao. .

 

Bộ đo LSM-500S

Có thể đo đường kính ngoài đến 5 μm.

 

Bộ đo LSM-501S 

Cung cấp độ chính xác cực cao ± 0,5 μm trên toàn bộ phạm vi đo (0,05 đến 10 mm).

 

Bộ đo LSM-503S 

Cung cấp độ chính xác cao ± 1 μm trên toàn bộ phạm vi đo (0,3 đến 30 mm).

 

Bộ đo LSM-506S

Cung cấp độ chính xác  ± 3 μm trên toàn bộ phạm vi đo (1 đến 60 mm).

 

Bộ đo LSM-512S 

Cung cấp độ chính xác ± 6 μm trên toàn bộ phạm vi đo (1 đến 120 mm).

 

Bộ đo LSM-516S 

Cung cấp độ chính xác  ± 7 μm trên toàn bộ phạm vi đo (1 đến 160 mm).

 

Thiết bị đo  LSM-6902H và màn hình 6900 

Độ lặp lại tốt nhất hiện có trong loại 25 mms. 

 

Bộ phận đo / màn hình tích hợp LSM-9506 

Độ chính xác cao ± 2,5 μm, màn hình hiển thị tích hợp nhiều chức năng tương đương với thiết bị hiển thị đa năng. 

Catalog
Video sản phẩm
Catalog điện tử
Yêu cầu thêm